Privacybeleid onlineregistratie: via het registratiescherm kunt u zich online aanmelden. Een aantal vragen zijn optioneel en hoeven niet ingevuld te worden, dit is duidelijk aangegeven. Alle door u ingevulde gegevens worden opgenomen in de database van www.metagenics.eu . Hierop gelden privacyvoorwaarden en wij zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonsgegevens die u hierbij verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van Metagenics Belgium bvba, E. Vlietinckstraat 20, BE-8400 Oostende. Deze gegevens worden door Metagenics verwerkt in het kader van de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten en diensten. U beschikt over een inzage- en correctierecht en ook over het recht om u te laten schrappen uit het bestand. Dit zal op uw eerste verzoek onmiddellijk gebeuren.

Indien u geen informatie- en promotiecampagnes wenst te ontvangen kan u ons dit meedelen via mail (unsubscribe@metagenics.eu) of per brief.